Ежедневие без кабелни повреди

 

Когато осъзнаваме колко сме зависими... от електричеството се чувстваме безпомощни. Това обикновено се случва, когато изведнъж токът в сградата спре и осъзнаем, че не само имаме нужда от свещ, но не можем да свършим никаква работа, защото не работят нито компютрите, нито други важни електроуреди. Батерията на телефона също скоро издъхва. Обичайните 5 минути, в които всичко се оправя, минават и става ясно, че има по-сериозен проблем, който се нарича „кабелна повреда“.


Неудобството да няма ток...е огромно, както когато се случи у дома, така и когато става въпрос за производствени и административни сгради. Всички уреди, които обичайно улесняват живота ни или подпомагат работата ни, се превръщат в безполезни вещи, а работата ни е затруднена или направо невъзможна. Последствията от кабелните повреди са похабени нерви и време, часове без никаква производителност, неизпълнени ангажименти, невъзможност да предвидим кога ще можем да се върнем към нормалния ритъм на живот и работа, за да наваксаме вече пропуснатото време.


Още по-голямото неудобство е да не знаеш къде е проблемът... Кабелната повреда е налице. Успокояваме се с познатото „случва се“, но то не помага особено, ако Кабелната повреда не бъде отстранена своевременно. Колкото по-бързо бъде открит проблемът, толкова по-малко време ще трябва да прекараме на тъмно и без електрическо захранване.


С цялата необходима апаратура и с екип експерти... специализирани както в откриването, така и в отстраняването на кабелни повреди, разполага мобилната кабелна лаборатория на БИМ Инженеринг ООД. Екипът им е винаги готов да се отзове незабавно. Повече от година вече фирмата използва мобилната си лаборатория в услуга на своите клиенти, като по този начин улеснява и ускорява откриването и отстраняването на кабелни повреди  в разпределителната мрежа за ниско и средно напрежение.


Отстраняване на всякакви други повреди... или спешни и текущи ремонти, обновяване на електрическото захранване и инсталации се предлагат от дружеството. Няма нужда да си причиняваме неудобството да търсим различни фирми, които да изпълняват само една или друга дейност, да съобразяваме с техните възможности, време и изисквания към нас, които често си противоречат или не съвпадат със собствения ни график. БИМ Инженеринг ООД   предлага  изграждане на съоръжения  ниско и средно напрежение, електрически инсталации, външни eл. захранвания, заземителни и мълниезащитнни инсталации.


Секторът, в който място за грешки няма.Можем да останем един ден без кола – ще си вземем такси. Можем и без телефон – ще пуснем мейл. Но това, без което не можем, и в работата, и в личния си живот, е електричеството. Не можем да си позволим да поверим поддръжката и ремонта на нашия трафопост или отстраняването на кабелни повреди на недоказали се в тази област „майстори“. Неопитност или некоректност могат да ни навредят повече, отколкото липсата на електричество. Спокойствието ни може да бъде гарантирано само от висококвалифициран персонал и специализирана апаратура, с каквито разполагат БИМ Инженеринг. Работата на професионалистите, които работят там, отговаря на високите изисквания в бранша и ни осигурява спокойно ежедневие - без аварии и прекъсване на електрозахранването, без кабелни повреди. А когато то е налице, остава приятната част - да помислим как да оползотворим деня пълноценно.