Акредитация

Към фирмата работи самостоятелно

Акредитиран орган за контрол от вида ”С”. Акредитация от ИА БСА- ISO/IEC 17020.
 • -пусковоналадъчни и профилактични електролабораторни измервания в областа на електро енергетиката и гражданското строителство.
 • - контрол на електрозащитни средства.

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:


 • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:
  • - Съпротивление на изолация;
  • - Съпротивление на защитни заземителни инсталациии;
  • - Контрол с повишено напрежение;
  • - Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;
 • Електрически уредби и съоръжения до 1000V:
  • - Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” ;
  • - Прекъсващи за защита от токове с нулева последователност – “дефектно токова защита” (FI – прекъсвачи );
 • Трансформатори и двигатели за напрежение до 20 кV включително в експлоатация:
  • - Диелектрична якост на трансформаторно масло;
  • - Активно съпротивление на намотките;
  • - Съпротивление на изолация ;
 • Защитни средства:
  • - Изолиращи, фазоуказателни и измервателни щанги;
  • - Изолиращи и токоизмервателни клещи;
  • - Изолационни щанги за преносими заземители;
  • - Изолационни ръкавици, боти, ботуши и галоши;
  • - Изолационни килимчета и пътеки;
 • Смукателни и нагнетателни вентилационни и климатични инсталации:
  • - Скорост на движение на въздуха;
  • - Дебит на въздуха;